Zmarł Kol. Rogoża Michał

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł członek Koła

Łowieckiego „Jeleń” Oleszyce Kol. Rogoża Michał

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 19.08.2017r(sobota) o godz.12.00

mszą św. w kościele pw Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu  ul. Grottgera 1

 

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

PRZESTRZELANIE BRONI

PRZESTRZELANIE BRONI ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 12-05-2017r.

 w BORZE K/RZESZOWA W GODZ. od 13.00 do 17.00

obecność obowiązkowa

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

WALNE KOŁA ŁOWIECKIEGO „JELEŃ” OLESZYCE

Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” Oleszyce zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017r.

o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie, z następującym

porządkiem obrad:

 

 

 

1.      Otwarcie zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

4.      Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

5.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2016/2017 w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok 2016/2017 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

9.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016/2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016/2017.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu: prezesa, łowczego, skarbnika i sekretarza.

13.  Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018.

15.  Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwał.

16.  Uchwalenie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

17.  Sprawy organizacyjne, przedstawienie informacji od władz ZO PZŁ oraz zapoznanie z aktualnymi przepisami związanymi z działalnością Koła i PZŁ.

    18. Wolne wnioski, sprawy różne.

    19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.               

 

                                                                    

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Polowanie Hubertowskie 2016

hub162   W dniu 05.11.2015 r. uroczystym polowaniem Hubertowskim rozpoczęliśmy sezon polowań zbiorowych 2016/2017. Jak nakazuje tradycja sezon został rozpoczęty mszą św. odprawioną przy kaplicy św. Huberta.
Po mszy św.  Łowczy  Kol. Marek Kuras przed rozpoczęciem zbiórki dokonał odprawy w czasie, której poinformował o rodzaju i ilości zwierzyny przeznaczonej do pozyskania oraz przypomniał zasady bezpieczeństwa.
Po rozlosowaniu kart wyruszyliśmy w łowisko. Pomimo sprzyjającej pogody Św. Hubert nie rozpieszczał myśliwych. Polowanie zakończone zostało uroczystym pokotem.. Na  rozkładzie znalazły się łania oraz cielę.hub161

Królem polowania został Kol. Mariusz Wach a wicekrólem Kol. Maciej Mach, dla którego była to pierwsza pozyskana zwierzyna, co było powodem do przeprowadzenia uroczystego chrztu myśliwskiego. Ceremoniału dokonał-prowadzący polowanie   Kol. Marek Kuras.
Polowanie zakończyliśmy biesiadą przygotowaną przez Kol. Marka

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

VI Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców

Zapraszamy na VI Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2016 r.
( sobota)

Miejsce zbiórki: Leśnictwo Zabiała

Program:
7.00 – 7.45 – Przyjazd uczestników,
8.00 – Otwarcie konkursu
8.30 16.00 – Ocena pracy psów w łowisku
16.30 – Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów i nagród
17.00 – Zakończenie konkursu, biesiada przy ognisku.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie na adres tut. ZO (pocztą tradycyjną lub e-mailem) zgłoszeń które zawierają:

  • karta zgłoszenia psa tropowca lub poskowca
  • kserokopia rodowodu psa
  • kserokopia książeczki zdrowia psa w części zawierającej aktualne szczepienie p.wściekliźnie( oryginał książeczki do okazania podczas rejestrowania psa w dniu konkursu)
  • w dniu konkursu prosimy o okazanie ważnej legitymacji Związku Kynologicznego- warunek konieczny do dopuszczenia udziału psa w konkursie.
  • PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA w ciągu 7 dni,  prosimy o dokonanie przelewu w kwocie 70 zł członkowie PZŁ , 100 zł osoby niezrzeszone w PZŁ na rachunek tut. ZO
  • Nie ma możliwości dokonania opłat za udział w psa w dniu konkursu!
Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Polowania zbiorowe 2015/16

7.11.2015 zaczynamy sezon polowań zbiorowych.

Szczegółowy plan w zakładce „Polowania zbiorowe”

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Letnie spotkanie rodzinne

Zapraszamy członków Koła Łowieckiego Jeleń Oleszyce, wraz  z małżonkami na „Letnie spotkanie rodzinne”

Spotkanie rozpocznie się 09.08.2014r. o godz. 15:00 Mszą Św. przy Kaplicy Św. Huberta

broszka

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania wręczone zostaną upominki dla naszych wspaniałych i cierpliwych żon. Po zakończeniu części oficjalnej „BIESIADA”

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Zmarł Kazimierz Jordan

prezes1Z przykrością zawiadamiamy, że 18.06.2014r. zmarł Prezes Koła Łowieckiego Jeleń Oleszyce, Kolega Kazimierz Jordan.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20.06.2014r. o godz. 10:30 w domu rodzinnym, a następnie mszą św. w kościele w St. Dzikowie o godz. 11:00

Kazimierz Jordan urodził się 25.08.1949r. Członek PZŁ od 01.03.1976r. w tym samym roku został członkiem koła Jeleń Oleszyce. Od pierwszych dni mocno angażował się w działalność koła i w 1982r. został członkiem Komisji Rewizyjnej. W roku 2000 wybrany na funkcje sekretarza. Sprawdziwszy się na tym stanowisku zyskał uznanie kolegów którzy powierzyli mu funkcję prezesa którą sprawował nieprzerwanie od 2005r. Zaangażowany w działalność koła i promocję łowiectwa był inicjatorem powstania kapliczki Św. Huberta. Udanie zorganizował 60 i 65 -lecie koła. Za swoje zasługi został odznaczony „Brązowym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa„ w 5.11.1997r. „Srebrnym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa” w 2004r., i wreszcie w 2011r. „Złotym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa”. Dzięki jego staraniom Koło Łowieckie Jeleń Oleszyce uhonorowane zostało w tym roku „Złomem” o czym sam Prezes poinformował obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Jeleń Oleszyce.

 

Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim Kolegi Kazimierza.

 

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Przystrzelanie broni

Zarząd KŁ Jeleń Oleszyce przypomina.

Przystrzelanie broni odbędzie się w sobotę 7 czerwca 2014 r. od godziny 8:00 na strzelnicy w Borze k. Rzeszowa.

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Walne zebranie członków koła Jeleń Oleszyce

Zarząd koła Jeleń Oleszyce zawiadamia, że walne zebranie członków koła odbędzie się dnia 11.05.2014 w świetlicy w Starym Dzikowie o godzinie 12.00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Categories: Bez kategorii | Leave a comment