PRZESTRZELANIE BRONI

PRZESTRZELANIE BRONI ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 12-05-2017r.

 w BORZE K/RZESZOWA W GODZ. od 13.00 do 17.00

obecność obowiązkowa

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

WALNE KOŁA ŁOWIECKIEGO „JELEŃ” OLESZYCE

Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” Oleszyce zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017r.

o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie, z następującym

porządkiem obrad:

 

 

 

1.      Otwarcie zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

4.      Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

5.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2016/2017 w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok 2016/2017 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

9.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016/2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016/2017.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu: prezesa, łowczego, skarbnika i sekretarza.

13.  Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018.

15.  Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwał.

16.  Uchwalenie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

17.  Sprawy organizacyjne, przedstawienie informacji od władz ZO PZŁ oraz zapoznanie z aktualnymi przepisami związanymi z działalnością Koła i PZŁ.

    18. Wolne wnioski, sprawy różne.

    19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.               

 

                                                                    

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Polowanie Hubertowskie 2016

hub162   W dniu 05.11.2015 r. uroczystym polowaniem Hubertowskim rozpoczęliśmy sezon polowań zbiorowych 2016/2017. Jak nakazuje tradycja sezon został rozpoczęty mszą św. odprawioną przy kaplicy św. Huberta.
Po mszy św.  Łowczy  Kol. Marek Kuras przed rozpoczęciem zbiórki dokonał odprawy w czasie, której poinformował o rodzaju i ilości zwierzyny przeznaczonej do pozyskania oraz przypomniał zasady bezpieczeństwa.
Po rozlosowaniu kart wyruszyliśmy w łowisko. Pomimo sprzyjającej pogody Św. Hubert nie rozpieszczał myśliwych. Polowanie zakończone zostało uroczystym pokotem.. Na  rozkładzie znalazły się łania oraz cielę.hub161

Królem polowania został Kol. Mariusz Wach a wicekrólem Kol. Maciej Mach, dla którego była to pierwsza pozyskana zwierzyna, co było powodem do przeprowadzenia uroczystego chrztu myśliwskiego. Ceremoniału dokonał-prowadzący polowanie   Kol. Marek Kuras.
Polowanie zakończyliśmy biesiadą przygotowaną przez Kol. Marka

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

VI Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców

Zapraszamy na VI Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2016 r.
( sobota)

Miejsce zbiórki: Leśnictwo Zabiała

Program:
7.00 – 7.45 – Przyjazd uczestników,
8.00 – Otwarcie konkursu
8.30 16.00 – Ocena pracy psów w łowisku
16.30 – Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów i nagród
17.00 – Zakończenie konkursu, biesiada przy ognisku.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie na adres tut. ZO (pocztą tradycyjną lub e-mailem) zgłoszeń które zawierają:

  • karta zgłoszenia psa tropowca lub poskowca
  • kserokopia rodowodu psa
  • kserokopia książeczki zdrowia psa w części zawierającej aktualne szczepienie p.wściekliźnie( oryginał książeczki do okazania podczas rejestrowania psa w dniu konkursu)
  • w dniu konkursu prosimy o okazanie ważnej legitymacji Związku Kynologicznego- warunek konieczny do dopuszczenia udziału psa w konkursie.
  • PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA w ciągu 7 dni,  prosimy o dokonanie przelewu w kwocie 70 zł członkowie PZŁ , 100 zł osoby niezrzeszone w PZŁ na rachunek tut. ZO
  • Nie ma możliwości dokonania opłat za udział w psa w dniu konkursu!
Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Polowania zbiorowe 2015/16

7.11.2015 zaczynamy sezon polowań zbiorowych.

Szczegółowy plan w zakładce „Polowania zbiorowe”

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Letnie spotkanie rodzinne

Zapraszamy członków Koła Łowieckiego Jeleń Oleszyce, wraz  z małżonkami na „Letnie spotkanie rodzinne”

Spotkanie rozpocznie się 09.08.2014r. o godz. 15:00 Mszą Św. przy Kaplicy Św. Huberta

broszka

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania wręczone zostaną upominki dla naszych wspaniałych i cierpliwych żon. Po zakończeniu części oficjalnej „BIESIADA”

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Zmarł Kazimierz Jordan

prezes1Z przykrością zawiadamiamy, że 18.06.2014r. zmarł Prezes Koła Łowieckiego Jeleń Oleszyce, Kolega Kazimierz Jordan.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20.06.2014r. o godz. 10:30 w domu rodzinnym, a następnie mszą św. w kościele w St. Dzikowie o godz. 11:00

Kazimierz Jordan urodził się 25.08.1949r. Członek PZŁ od 01.03.1976r. w tym samym roku został członkiem koła Jeleń Oleszyce. Od pierwszych dni mocno angażował się w działalność koła i w 1982r. został członkiem Komisji Rewizyjnej. W roku 2000 wybrany na funkcje sekretarza. Sprawdziwszy się na tym stanowisku zyskał uznanie kolegów którzy powierzyli mu funkcję prezesa którą sprawował nieprzerwanie od 2005r. Zaangażowany w działalność koła i promocję łowiectwa był inicjatorem powstania kapliczki Św. Huberta. Udanie zorganizował 60 i 65 -lecie koła. Za swoje zasługi został odznaczony „Brązowym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa„ w 5.11.1997r. „Srebrnym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa” w 2004r., i wreszcie w 2011r. „Złotym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa”. Dzięki jego staraniom Koło Łowieckie Jeleń Oleszyce uhonorowane zostało w tym roku „Złomem” o czym sam Prezes poinformował obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Jeleń Oleszyce.

 

Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim Kolegi Kazimierza.

 

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Przystrzelanie broni

Zarząd KŁ Jeleń Oleszyce przypomina.

Przystrzelanie broni odbędzie się w sobotę 7 czerwca 2014 r. od godziny 8:00 na strzelnicy w Borze k. Rzeszowa.

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Walne zebranie członków koła Jeleń Oleszyce

Zarząd koła Jeleń Oleszyce zawiadamia, że walne zebranie członków koła odbędzie się dnia 11.05.2014 w świetlicy w Starym Dzikowie o godzinie 12.00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Warsztaty pracy psów myśliwskich

W dniach 17-22 sierpnia 2014 r. w Radawie odbędą się warsztaty pracy psów myśliwskich. Jest to ogromna szansa na profesjonalne wyszkolenie swojego towarzysza łowów, zwłaszcza dla nas koszt znacznie mniejszy bo do Radawy bez problemów można dojeżdżać własnym samochodem. Więcej informacji na  http://www.pzl.przemysl.pl/?kynologia,184

Categories: Bez kategorii | Leave a comment