browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA ROK 2013

Posted by on 30 października 2012

Zarząd Koła Łowieckiego Jeleń Oleszyce informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 27/2012 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 04.09.2012 r. składka PZŁ na 2013 r. wraz z ubezpieczeniem OC i NW wynosi:
a) składka normalna 315,00 zł
b) składka ulgowa 174,00 zł

Składkę ulgową płacą wszyscy, którzy ukończyli 70 lat życia najpóźniej do 31.12.2012 r. oraz ucząca się młodzież, która do 31.12.2012 r. nie ukończyła 25 lat.

Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu PZŁ składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza za pośrednictwem koła macierzystego.
W związku z powyższym Zarząd Koła prosi o zapłacenie należnej składki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.br.

W roku bieżącym Zarząd Okręgowy PZŁ nie będzie przyjmował indywidualnych wpłat od członków Kół!!!

Jednocześnie, przypomina się Kolegom o wpłatach zaległych należności tj.: składek członkowskich koła.


Dodaj komentarz