browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

VI Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców

Posted by on 24 sierpnia 2016

Zapraszamy na VI Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2016 r.
( sobota)

Miejsce zbiórki: Leśnictwo Zabiała

Program:
7.00 – 7.45 – Przyjazd uczestników,
8.00 – Otwarcie konkursu
8.30 16.00 – Ocena pracy psów w łowisku
16.30 – Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów i nagród
17.00 – Zakończenie konkursu, biesiada przy ognisku.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie na adres tut. ZO (pocztą tradycyjną lub e-mailem) zgłoszeń które zawierają:

  • karta zgłoszenia psa tropowca lub poskowca
  • kserokopia rodowodu psa
  • kserokopia książeczki zdrowia psa w części zawierającej aktualne szczepienie p.wściekliźnie( oryginał książeczki do okazania podczas rejestrowania psa w dniu konkursu)
  • w dniu konkursu prosimy o okazanie ważnej legitymacji Związku Kynologicznego- warunek konieczny do dopuszczenia udziału psa w konkursie.
  • PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA w ciągu 7 dni,  prosimy o dokonanie przelewu w kwocie 70 zł członkowie PZŁ , 100 zł osoby niezrzeszone w PZŁ na rachunek tut. ZO
  • Nie ma możliwości dokonania opłat za udział w psa w dniu konkursu!

Dodaj komentarz