browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Polowanie Hubertowskie 2016

Posted by on 7 listopada 2016

hub162   W dniu 05.11.2015 r. uroczystym polowaniem Hubertowskim rozpoczęliśmy sezon polowań zbiorowych 2016/2017. Jak nakazuje tradycja sezon został rozpoczęty mszą św. odprawioną przy kaplicy św. Huberta.
Po mszy św.  Łowczy  Kol. Marek Kuras przed rozpoczęciem zbiórki dokonał odprawy w czasie, której poinformował o rodzaju i ilości zwierzyny przeznaczonej do pozyskania oraz przypomniał zasady bezpieczeństwa.
Po rozlosowaniu kart wyruszyliśmy w łowisko. Pomimo sprzyjającej pogody Św. Hubert nie rozpieszczał myśliwych. Polowanie zakończone zostało uroczystym pokotem.. Na  rozkładzie znalazły się łania oraz cielę.hub161

Królem polowania został Kol. Mariusz Wach a wicekrólem Kol. Maciej Mach, dla którego była to pierwsza pozyskana zwierzyna, co było powodem do przeprowadzenia uroczystego chrztu myśliwskiego. Ceremoniału dokonał-prowadzący polowanie   Kol. Marek Kuras.
Polowanie zakończyliśmy biesiadą przygotowaną przez Kol. Marka

Dodaj komentarz