browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kalendarz polowań

Lp.

Gatunek

Rodzaj

Okres polowań

1

Jelenie szlachetne

Byki

Łanie

Cielęta

21.08 – 28.02

01.10 – 15.01

01.10 – 28.02

2

Jelenie sika

Byki

Łanie

Cielęta

01.10 – 15.01

01.10 – 15.01

01.10 – 15.01

3

Daniele

Byki

Łanie

Cielęta

01.10 – 31.01

01.10 – 15.01

01.10 – 15.01

4

Sarny

Kozły

Kozy

Koźlęta

11.05 – 30.09

01.10 – 15.01

01.10 – 15.01

5

Dziki

Odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Lochy

cały rok

15.08 – 15.01

6

Muflony

Tryki

Owce

Jagnięta

01.10 – 28.02

01.10 – 15.01

01.10 – 15.01

7

Borsuki

-

w obw. z głuszcem i cietrzewiem

01.09 – 30.11

cały rok

8

Tchórze i kuny (domowe i leśne)

-

w obw. z głuszcem i cietrzewiem

01.09 – 31.03

cały rok

9

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze

-

cały rok

10

Lisy

-

na terenach rybackich obrębów hodowlanych

01.06 – 31.03

cały rok

11

Piżmaki

-

na terenach rybackich obrębów hodowlanych

11.08 – 15.04

cały rok

12

Zające, szaraki i dzikie króliki

-

w drodze odłowów

01.11 – 31-12

01.11 – 15.01

13

Bażanty

Koguty

Kury – wyłącznie na terenach hodowlanych z wolierową hodowlą bażanta

01.10 – 28.02

01.10 – 31.01

14

Kuropatwy

-

w drodze odłowów

11.09 – 21.10

11.09 – 15.01

15

Kaczki

Krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice)

15.08 – 21.12

16

Gęsi

Zbożowe i biało czelne

na terenie woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego

Gęgawę

na terenie  woj. Zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego

01.09 – 21.12

01.09 -31.01

-

-

01.09 – 21.12

01.09 – 15.01

17

Łyski

-

15.08 – 21.12

18

Gołębie grzywacze

-

15.08 – 30.11

19

Słonki

-

01.09 – 21.12

20

Jarząbki

-

01.09 – 30.11

 

Uwaga! Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy. Przy ustaleniu okresu polowań przyjmuje się, że dni wolne od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty. Łosie (byki, klępy, łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.


Dodaj komentarz