Składka PZŁ na rok 2022

Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu informuje, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.11.2021 r. wysokość składki PZŁ na rok 2022 wraz z ubezpieczeniem OC i NNW wynosi:

a) składka normalna – 393,00 zł

b) składka ulgowa – 218,00 zł ( młodzież ucząca się, która do 31.12.2021 r. nie ukończyła 25 lat i udokumentuje to ważną legitymacją szkolną lub studencką oraz myśliwi, którzy ukończyli 70 lat najpóźniej do dnia 31.12.2021 r.

c) ulgowa-seniorska – 130,50 zł ( myśliwi, którzy do dnia 31.12.2021 ukończyli 80 rok życia).

ZGODNIE Z PARAGRAFEM 124 UST. 4 STATUTU PZŁ SKŁADKĘ NA RZECZ ZRZESZENIA CZŁONEK KOŁA UISZCZA ZA POŚREDNICTWEM KOŁA DO KTÓREGO NALEŻY!

rachunek do wpłat dla myśliwych z okręgu przemyskiego PKO BP Przemyśl nr 80 1020 4274 0000 1002 0083 4754

Termin zapłaty składki – 31.12.2021 r.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *