GOSPODARKA

Koło Łowieckie „Jeleń” prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodzie 48 pk mieszczących się w granicach administracyjnych gmin Oleszyce i Stary Dzików.

Termin gospodarka łowiecka to nie tylko użytkowanie populacji zwierząt (odstrzał) to również ochrona środowiska i bytowania zwierzyny. Oczywiście priorytetem myśliwych jest dokarmianie zwierzyny, dlatego w łowisku znajdują się liczne paśniki, lizawki, do których zimą wkładana jest karma.

Jedną z podstawowych czynności gospodarczych każdego koła jest uprawa poletek w celu uzyskania plonów jak i ograniczenia szkód rolnych i leśnych. Plony zebrane z poletek dostarczają nam karmy dla zwierząt na zimę. Co roku myśliwi w ramach dokarmiania zwierzyny wykładają w łowisku do kilkunastu ton karmy łącznie (sucha, treściwa, soczysta plus sól).

Oprócz uprawiania poletek myśliwi co roku w ramach czynów łowieckich remontują i budują urządzenia łowieckie i wykonują inne prace gospodarcze. Przez wiele lat istnienia naszego koła, zbudowaliśmy w naszych obwodach wiele urządzeń łowieckich takich jak: paśniki, lizawki, ambony, zwyżki których przybywało co rocznie kilka. Mimo ogromnego wysiłku jaki wkładamy w prace gospodarcze ciągle występują problemy związane ze szkodami w polach uprawnych rolników. Próbując im zapobiec członkowie koła w czynie wybudowali 2km ogrodzenia zabezpieczającego uprawy przed zwierzyną.

Koło Łowieckie "Jeleń" dba również o zwierzynę drobną poprzez ustawianie budek z podsypem, utrzymywanie remizek śródpolnych, ochrona przed drapieżnikami.

Mapa obwodu 48 pk

Zagospodarowanie obwodu łowieckiego 48 pk

Paśniki – 39 szt.
Lizawki – 94 szt.
Ambony – 139 szt
Poletka łowieckie – 6,5 ha.
Zagospodarowanie łąk – 16 ha